+359885599522

Политика На Поверителсност

Нашият Сайт

https://dolcevita-nessebar.com.

  ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Обща информация

Долче Вита Резиденс / „КРЕМИ“ ООД признава важността на защитата на вашата поверителност и нашата политика е предназначена да ви помогне да разберете как събираме, използваме и защитаваме личната информация, която ни предоставяте, и да ви помогне при вземането на информирани решения, когато използвате нашата система за резервации.

За нас поверителността на вашата лична информация е от най-високо значение.


Информация относно Администратора на лични данни

Наименование „Креми“ ООД

Адрес на упражняване на дейност: Община Несебър, 8230 , ул.Кокалу 48, апартаменти и студиа „Долче Вита Резиденс“

Данни за кореспонденция: Община Несебър, 8230 , ул.Кокалу 48, апартаменти и студиа „Долче Вита Резиденс“

E-mail: dolcevitanesebar@gmail.com

Телефон: +359 885 599 522

“Креми“ ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

  Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

“Креми“ ООД събира, обработва и съхранява Вашите лични данни във връзка с предоставянето на туристически услуги, на основание чл. 6, ал. 1, б), Регламент (ЕС) 2016/679.

 

  Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни 

 • Когато правите резервация за настаняване или извършвате запитване, Вие предоставяте доброволно необходимите за това Ваши лични данни. Вие следва да попълните онлайн форма, която съдържа: име, имейл адрес, телефонен номер за връзка. Тази информация е необходима за обработка на заявката и завършването на поръчката (включително изпращането на имейл до Вас за потвърждение на резервацията).  Посещаването и разглеждането на нашия сайт не изисква предоставянето на никакви лични данни.
 • „Креми“ ООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни – законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, ограничение на целите на обработване, съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни, точност и актуалност на данните, ограничение на съхранението с оглед постигане на целите, цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
 • При обработването и съхранението на личните данни, „Креми“ ООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси-изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

  Видове лични данни събирани, обработвани и съхранявани от Администратора

 

 • Категориите лични данни, които събираме при извършване на онлайн резервация чрез интернет сайта на Администратора включват:
 • Имена на лицето, имейл адрес и телефонен номер;
 • не събира информация за кредитната карта (вид и номер на картата, име на картодържателя, дата на валидност и код за сигурност);
 • Информация за престоя на гостите, включваща дата на пристигане и заминаване, направени специални заявки, предпочитания за услуги (включително предпочитания за стая,  паркинг и други специални изисквания);
 • „Креми“ ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
 • Личните данни са събрани от „Креми“ ООД от лицата, за които се отнасят.
 • Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни, включително профилиране.

  Срок на съхранение на личните Ви данни

 • Ние съхраняваме личните данни, които е необходимо да бъдат съхранявани  по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок. След изтичането на срокът за съхранение на носителите на информация(хартиени или технически), които не подлежат на законово регламентирано предаване или съхранение , „Креми“ ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

  Предаване на вашите лични данни за обработване

„Креми“ ООД не споделя, продава или отдава под наем вашите лични данни на трети лица.

„Креми“ ООД може да предостави лична информация, ако такава се изисква от закона или ако е необходимо да предпази и защити правата, собствеността и сигурността на „Креми“ ООД и нейния сайт, потребителите на Уеб Сайта и на нашите услуги.

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Имате право да поискате информация за това какви данни се съхраняват за вас, техния произход, получателите им, както и с каква цел се съхраняват. Освен това имате право личните Ви данни да бъдат коригирани, блокирани и изтривани, в съответствие с нормативните разпоредби.  Във връзка с горепосочените действия субектът е необходимо да подаде искане в свободен текст на е-mail адрес на Администратора: dolcevitanesebar@gmail.com.

Субектите на данни също имат право да подават възражения до съответия компетентен орган.

 

Сигурност

Уверяваме Ви, че сме взели необходимите технически и организационни мерки, за да защитим предоставяните от Вас лични данни от загуба, унищожаване, манипулация и неправомерен достъп. Всички наши служители, участващите в обработката на данни са задължени да спазват Закона за защита на личните данни и разпоредбите за поверителност на личните данни.

Промени в Политиката за поверителност и защита на личните данни

 • Администраторът си запазва правото да  променя и актуализира Политиката за поверителност и защита на личните данни с оглед привеждането й в съответствие с евентуални промени в българското и приложимото европейско законодателство.РЕЗЕЙРВИРАЙ СЕГА
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.